ΕΖ CHANGE 4 Filter Real UF

ΕΖ CHANGE 4 Filter Real UF

Σύστημα καθαρισμού UF (Ultra Filtration)

Το σύστημα UF (Ultra Filtration) απαλλάσσει το νερό του δικτύου ύδρευσης από τοξικές ουσίες όπως φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, βιομηχανικοί ρύποι, βαρέα μέταλλα (χαλκός, μόλυβδος κλπ.),

χλώριο και παραπροϊόντα χλωρίωσης καθώς και επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ένα νερό υψηλής ποιότητας και καθαρότητας το οποίο είναι απαλλαγμένο από δυσάρεστη γεύση και οσμή, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά η υγεία μας.

Ez change 4filter sm

Στάδια

1ο Στάδιο: απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών, χωμάτων, ιζημάτων,σκουριών.

ΣΤΑΔΙΟ 1 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Material FDA Grade PP
Type Media 5 micron.
Max Flow 4 l/min.
Max Pressure 120 PSI.

2ο Στάδιο: απομάκρυνση οργανικών ενώσεων, χλωρίου, παραπροϊόντων χλωρίωσης, βιομηχανικής ρύπανσης, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων,εντομοκτόνων κα.

ΣΤΑΔΙΟ 2 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Material Coconut shell Activated Carbon
Maximum Flow 4 l/min
Maximum Pressure 120 PSI


3ο Στάδιο-UF membrane: απομάκρυνση βακτηριδίων, βαρέων μετάλλων.

ΣΤΑΔΙΟ 3 - UF membrane - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Material FDA proved Polyether Sulfone
Water Permeability 4 l/min
Pore Size 0,01 micron
Life Span 12 months (9.000 Liters)
Maximum Pressure 70 PSI


4ο Στάδιο: βελτίωση και φινίρισμα γεύσης, εξάλειψη δυσάρεστων οσμών.

ΣΤΑΔΙΟ 4 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Material Coconut shell Activated Carbon
Maximum Flow 4 l/min
Maximum Pressure 120 PSI