Πιστοποιήσεις Eclipse

 

Εγγυημένη προστασία από:

Υδράργυρο
Διβρωμοχλωρομεθάνιο
Μόλυβδο
Διχλωρομεθάνιο
Χρώμιο
Τριχλωροαιθυλένιο
Αρσενικό
Τετραχλωροαιθυλένιο
Κρυπτοσπορίδιο
Κάδμιο
Κύστες
Αμίαντο
Νιτρικά – Νιτρώδη
Μαγγάνιο
Τολουόλιο
Σίδηρο
Βενζόλιο
Αλουμίνιο
Αιθυλ-Βενζόλιο
Ψευδάργυρο
Ξυλόλιο
Χαλκό
1,1 - Διχλωροαιθυλένιο
Trihalomethanes
Τετραχλωροάνθρακας
Χλωροφόρμιο
Φαινόλες
Βρωμοφόρμιο
ΜΤΒΕ κ.α.
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο
1,1,1 - Τριχλωροαιθάνιο

 

Τα standars του καθαρού πόσιμου νερού (by EPA)

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τους πολίτες